Aromaterapi Etik Kuralları

Homemade Aromaterapi:

1.1 Profesyonel hizmet almak isteyenlere en yüksek kalitede Aromaterapi hizmeti sunmayı  taahhüt eder.

1.2 Yüksek ahlaki davranış ve dürüstlük standartlarına uyarak, her koşulda mesleğin itibarını ve statüsünü korumak için danışanı, diğer Aromaterapistler ve meslektaşları ile ve toplumla profesyonel ve ahlaki bir tavırla hareket eder.

1.3 Aromaterapinin gelişimini desteklemek için mesleki bilgi, araştırma ve deneyimleri diğer Aromaterapistlerle paylaşır.

1.4 Danışanına tamamlayıcı ilkelere uygun davranır (özel gereksinimlerine göre tedavi önerir). Danışanının sağlığı dışında hiçbir başka amaç taşımaksızın profesyonel hizmet sunar.

1.5. Danışanını gerçek Aromaterapi ürün ve hizmetlerinin kalitesi ve kullanılabilirliği konusunda eğitir.

1.6 Aromaterapiyi kullanarak danışanı ile özel veya cinsel davranışa ilişkin herhangi bir ilişkiden kaçınır.

1.7 Birincil sorumluluğunun her zaman danışanının yararına olan yapabileceği en iyi Aromaterapi uygulamasını yapacağını kabul eder. Danışanının konforu, refahı ve sağlığı her zaman öncelikli olmalıdır.

1.8 Danışanını, eğitim, sertifikasyon, uygulama sahası, ödeme yapısı, fayda ve sınırlamalar hakkında hem uygulayıcının hem de danışanın beklentilerini içeren bir bilgilendirme onayı / açıklama beyannamesi sunarak bilgilendirir.

1.9 Daima mümkün olan en yüksek kalitede hizmet sunmak için gayret eder ve Aromaterapi bilgi, becerilerini ve mesleki standartlarını sürekli geliştirmeyi hedefler.

1.10 Eğitim alanı ve eğitim sınırları dahilinde hizmet sunar. Yeterli düzeyde eğitimi olmayan teknikleri kullanmaz ve eğitim, öğretim, nitelik ve yeteneklerini dürüstçe kullanır. Becerilerinin sınırlamalarını kabul eder ve gerektiğinde danışanları uygun nitelikli profesyonellere yönlendirir.

1.11 Lisans gerektiren herhangi bir uygulama için, yetkisi olmadığı taktirde herhangi bir hizmet sunmaz.

1.12 Danışanın gizliliğini korur ve istişare sırasında edinilen bulguları yasa tarafından talep edilmediği sürece veya danışanları onaylamadığı sürece açıklamaz.

1.13 Üçüncü (3.) kişilerin varlığında diğer danışmanları eleştirmez, kınamaz veya başka şekilde küçümsemez.

1.14 Diğer sağlık uzmanlarının ve Aromaterapistlerin haklarına saygı duyar ve tüm sağlık profesyonelleriyle samimi ve profesyonel bir şekilde işbirliği yapar.

1.15 Başka bir Danışman, bir danışanı ona yönlendirdiğinde, belirtilen öneri tamamlandığında orijinal Danışmana geri gönderir. Başka Danışmanın tavsiyelerini küçümsemez.

1.16 Aromaterapi’nin potansiyel faydaları konusunda yanlış iddialarda bulunmaz ve Aromaterapi’nin gerçek faydaları konusunda halkı bilinçlendirir.

1.17 Herhangi bir tavsiyenin sonucuyla ilgili garanti vermez ve finansal çıkar elde etmek için herhangi bir şekilde yanlış beyanda bulunmaz.

1.18 Tanıtımlarda dürüstlük prensibini uygular, hizmetlerinin etik ve iyi bir şekilde bilinmesi ve sadece yeterli eğitim veya sertifikasyon aldığı becerilerini tanıtır.

1.19 Danışanlarına hijyenik ve yeterli mahremiyeti sunarak hizmet eder.

1.20 Önerilerinin spesifik ayrıntıları da dahil olmak üzere her bir Danışanın eksiksiz kayıtlarını tutar.

1.21 Profesyonel bir Aromaterapi danışması öncesinde veya sırasında Homemade Aromaterapi’yi temsil ederken herhangi bir uyuşturucu, alkol veya toksik maddenin kullanımından kaçınır.

1.22 Uygulamalarda profesyonel bir şekilde, uygun kıyafet kullanır.

1.23 Kamuoyuna, meslektaşlarını eleştiren yazılı ya da sözlü olarak açıklamalarında mesleğinin menfaatine uygun şekilde davranır.