eğitim2

Sertifika Programı Seviye 2

Seviye 2 –Profesyonel Aromaterapi Eğitimi

Uygulamalı Bütünsel Aromaterapi Eğitimi

Katılımcılarımızın Aromaterapi hakkında bütüncül bir bakış açısı kazanmalarını sağlayan, yalnızca yağlar hakkında teorik bilgi öğrenmeleri değil, laboratuvarımızda da pratik yapmalarını teşvik eden tek eğitim kurumudur. Bu bakış açısı, Aromaterapi ve aromaterapi ürünlerinin değerini gerçekten anlamamıza ve saf uçucu yağlar ile çalışma sanatına derin bir saygı duymamızı sağlar.

Seviye 2 Eğitimi Hakkında

Uçucu yağların terapötik olarak, soluma ile, cilde uygulanmasını ve diğer kullanım yollarını bu eğitimde detaylı olarak öğreneceksiniz. Esansiyel yağları çeşitli fiziksel ve zihinsel durumlarda vücut bakımında kullanmayı ve hoş aromaterapi karışımlarını formüle etmeye hazır olacaksınız. Son olarak, bu aromaterapi bilgisiyle, aileniz, arkadaşlarınız ve müşterileriniz için sağlık ve güzelliği teşvik etmeyi öğreneceksiniz. Seviye 2 Aromaterapi Kursu, eğitim standartları Aromader Eğitim Komitesi tarafından geliştirilmiştir.

Eğitim ve Öğrenim İçin Gerekli standartlar

1.1 Aromader standartlarına göre eğitim verecek okulların Aromaterapide kullanılan esansiyel yağlar, bunların anatomik ve fizyolojik uygulamaları ve etkileşimleri hakkında minimum iki yüz (200) saatlik eğitim vermesi gereklidir.

1.2 Aromader Eğitim Konseyinin kabul ettiği standartlara göre profesyonel Aromaterapi eğitimi aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

 • Tarihçesi ve Gelişimi History
 • Botanik Temel Bilgisi (Taxonomi)
 • Tamamlayıcı tedavide ve tıbbi olarak kullanılan esansiyel yağların özellikleri
 • Ekstraksiyon metodları
 • Organik kimya
 • Taşıyıcı yağlar ve diğer taşıyıcı maddeler
 • Karışım teknikleri
 • Uygulama Metodları
 • Solunum, Difüzyon, Topikal ve Internal Yollarla Kullanım
 • Aromaterapi ve Güvenli Kullanımı (dermal, solunumla ve internal kullanım dahil)
 • Danışmanlık ve Eğitim Programları
 • İş planı hazırlanması
 • Yasal ve Etik Konular (Aromader Etik Kodları)

Detaylı Çalışılması Gereken Sistemler:

 • Solunum Sistemi
 • İşitme Sistemi
 • Deri
 • Dolaşım Sistemi
 • Üreme Sistemi
 • İskelet ve Kas Sistemi
 • Lenfatik/İmmün Sistem
 • Endokrin Sistem
 • Sinir Sistemi
 • Üriner Sistem
 • Sindirim Sistemi

Aromaterapi eğitimi alarak mezun olan kişilerin insan vücudundaki sistemleri ve bunların klinik olarak en önemli beş hastalığı hakkında bilgiye sahip olmaları gereklidir. Hemşire, doktor, terapist gibi sağlıkla ilgili alanlarda eğitim alan kişiler temel sistemlerle ilgili konulardan kanıtlayıcı doküman sunarak muaf tutulabilirler. Ancak Aromaterapi ve sistemler konuları mutlaka çalışılarak eğitim tamamlanmalıdır.

Profesyonel Aromaterapi eğitimini tamamlamak için gereken diğer standartlar:

2.1 Öğrencilerin Aromaterapi ile ilgili 5-10 sayfalık bir çalışma sunmalıdır.

2.2 Minimum 10 adet uygulamalı çalışma yapılmalıdır.

2.3 Bitirme sınavında başarı gösterilmelidir.

2.4 Seviye 1’deki esansiyel yağlara ek olarak 25-30 esansiyel yağla çalışılması gereklidir.

Seviye 2 Aromaterapi eğitiminde onaylanmış standartlara dayalı mezuniyet için gerekli unsurlar:

 • Öğrenci, 5-10 sayfalık bir araştırma raporu doldurmalıdır (bir aromaterapi konusuyla ilgili olarak).
 • Öğrenci, en az 10 vaka incelemesi yapmış olmalıdır.
 • Öğrenci oturup, okul tarafından sunulan sınavlara girmelidir.
 • Öğrenci, gerekli Level I uçucu yağlara ek olarak minimum 25-30 uçucu yağ profilini incelemelidir.
 • Her ders ödev ve bir çalışma kılavuzu içerir.
 • Öğrenciler bir Aromaterapi Deney Günlüğü ve Aromaterapi Herbaryumu hazırlamalıdır.